Archive Pages Design$type=blogging$count=8

cx

Y học cổ truyền tổng ôn tập

Bệnh học (bát cương, nguyên nhân, vị trí tổn thương) Phân biệt Biểu - Lý: Tr/Chứng Biểu Lý Mạch Phù Trầm...

Bệnh học (bát cương, nguyên nhân, vị trí tổn thương)

Phân biệt Biểu - Lý:

Tr/Chứng Biểu
Mạch Phù Trầm
Rêu lưỡi Trắng Vàng
Chất lưỡi nhợt đỏ
Sốt sốt nhẹ, kèm ớn lạnh sốt cao

Phân biệt Hàn - Nhiệt:

Tr/Chứng Hàn Nhiệt
Mạch Trì (chậm) Sác (nhanh)
Rêu lưỡi Trắng Vàng
Sốt sốt nhẹ, kèm ớn lạnh sốt cao
Sợ sợ lạnh sợ nóng
Khát Không khát (uống ít) Khát nhiều (uống nhiều)
Tay chân lạnh nóng (phiền nhiệt)
Tiểu tiện nước tiểu trong, nhiều nước tiểu vàng, ít, đặc
Đại tiện tiêu chảy táo bón

Phân biệt Hư - Thực:

Tr/Chứng Thực
Thời gian bệnh bệnh cũ (mạn tính) mới mắc (cấp tính)
Ấn chẩn Thiện án (ấn vào giảm đau) Cự án (ấn vào đau thêm)
Mồ hôi Tự hãn hoặc Đạo hãn *xem chú thích* ______
Tiếng nói Nhỏ thô, mạnh
Chú thích:
Đạo hãn: đạo là trộm, hãn là mồ hôi, ghép lại là ra đổ mồ hôi trộm. Nhận biết: tối ngủ mà ra mồ hôi như tắm ướt mền-chiếu gọi là đạo hãn. Đạo hãn là âm hư (nhớ tới Âm hư sinh nội nhiệt). Lý do gì mà là âm hư sinh ra đạo hãn?
Âm là ở phía trong, là đóng lại, là thu vào. Dương là ở phía ngoài, là mở ra, là thoát ra. Khi ta nhắm mắt ngủ thì phần âm cần phải hoạt động mạnh để thực hiện tính đóng lại, thu vào của nó, bình thường thì phần âm thắng và kiềm chế được phần dương. Nhưng khi âm hư, thì dương thịnh, âm không thực hiện được chức phận của mình, dương (hỏa) lại tràn vào bên trong cơ thể gây nóng cơ thể, kéo theo THỦY (nước thuộc âm, hỏa thuộc dương) bốc hơi từ trong ra ngoài, vậy là ra mồ hôi trộm lúc ngủ.
Âm hư sinh nội nhiệt: nội nhiệt sẽ sinh ra các dương chứng ở bên trong cơ thể (nóng trong người) như: nhức bên trong xương khớp, đỏ mặt, đỏ hai gò má, họng khô, dẫn đến ho khan, đổ mồ hôi trộm, ngũ tâm phiền nhiệt (ngũ tâm gồm: 2 lòng bàn tay, 2 lòng bàn chân, và ngực nóng lên),...
Tự hãn: tự ra mồ hôi. Nhận biết: ngồi yên, không làm gì, tự nhiên mồ hôi xuất hiện lấm tấm trên da và khi làm việc một thoáng thì mồ hôi lại ra nhanh và nhiều hơn bình thường. Tự hãn là dương hư (nhớ Dương hư sinh ngoại hàn). Lý do gì dương hư lại sinh ra Tự hãn?
Dương là ở ngoài, là nhiệt. Âm là ở trong, là hàn, chủ thủy (nước). Dương hư thì âm thịnh, âm từ trong tràn ra ngoài, gây các âm chứng ở bên ngoài cơ thể như tay chân lạnh, sợ lạnh, ăn không tiêu kèm, đại tiện tiêu chảy, tiểu tiện trong & nhiều, liệt dương (lạnh quá mà), đau lưng, mỏi gối, (mấy cụ ông chiến sĩ trở lạnh là đau)...

Kinh huyệt

Thi thử

Ấn nút để chọn 3 huyệt bất kỳ.
Mình chỉ random lấy 3 trong 65 huyệt, tới thi rồi nên mình hông rảnh để viết code thông minh hơn. Vì thế có khi gặp 2/3 huyệt có vị trí giống nhau (như cùng ở lưng, cùng ở bụng,...) trong một lần random, nên các bạn hãy thông cảm và ấn nút thêm 1 lần nữa chứ đừng chửi mình ngu tội nghiệp.

Bộ 65 huyệt thi random

Ấn vào tên huyệt để đánh dấu và ôn lại
STT Tên huyệt Random 1 Random 2 Random 3
1 Bách hội Bách hội Phong long Can du
2 Ấn đường Huyết âm du Giáp xa Phế du
3 Thái dương Tâm du Thiên xu Thần môn
4 Thính cung Hợp cốc Huyết âm du Hợp cốc
5 Phong trì Dương lăng tuyền Khâu khư Liệt khuyết
6 Ế phong Toán trúc Địa thương Nghinh hương
7 Giáp xa Thái dương Quan nguyên Đởm du
8 Toán trúc Ế phong Công tôn Thái xung
9 Nhân trung Thiên xu Ủy trung Công tôn
10 Nghinh hương Thái khê Uyển cốt Trung cực
11 Địa thương Trung phủ Khí hải Quang minh
12 Kiên ngung Tỳ du Kiên ngung Uyển cốt
13 Thiên lịch Thái uyên Dương trì Thái bạch
14 Khúc trì Khí hải Kinh môn Huyết hải
15 Thái uyên Công tôn Nghinh hương Thông lý
16 Liệt khuyết Phong trì Chương môn Hoàn khiêu
17 Hợp cốc Đại lăng Kinh cốt Thiên lịch
18 Thần môn Ngoại quan Ấn đường Phi dương
19 Thông lý Đởm du Trung cực Tam âm giao
20 Đại lăng Huyết hải Toán trúc Đản trung
21 Nội quan Đản trung Bàng quang du Đại chùy
22 Ngoại quan Thính cung Túc tam lý Tâm du
23 Uyển cốt Địa thương Hoàn khiêu Dương lăng tuyền
24 Chi chính Phong long Thái uyên Thính cung
25 Dương trì Đại chùy Chi chính Thái khê
26 Trung cực Khúc trì Khúc trì Trung phủ
27 Quan nguyên Thận du Thông lý Quan nguyên
28 Khí hải Kinh môn Thái xung Nhân trung
29 Cự khuyết Thông lý Vị du Chi chính
30 Trung quản Kỳ môn Tam âm giao Thái uyên
31 Đản trung Can du Thái dương Toán trúc
32 Thiên xu Liệt khuyết Xung dương Giáp xa
33 Trung phủ Thái xung Thiên lịch Phong long
34 Chương môn Nhân trung Thái bạch Kinh cốt
35 Kỳ môn Xung dương Phế du Đại chung
36 Kinh môn Ủy trung Phi dương Lãi câu
37 Đại chùy Đại chung Trung quản Ngoại quan
38 Phế du Cự khuyết Cự khuyết Chương môn
39 Huyết âm du Trung cực Đại chung Khâu khư
40 Tâm du Quang minh Can du Phong trì
41 Can du Đại trường du Phong trì Khí hải
42 Đởm du Thái bạch Huyết hải Túc tam lý
43 Tỳ du Giáp xa Thính cung Bách hội
44 Vị du Túc tam lý Ngoại quan Khúc trì
45 Thận du Kiên ngung Đại lăng Trung quản
46 Đại trường du Kinh cốt Lãi câu Địa thương
47 Bàng quang du Quan nguyên Trung phủ Nội quan
48 Túc tam lý Lãi câu Đại chùy Thái dương
49 Phong long Uyển cốt Đản trung Huyết âm du
50 Xung dương Thiên lịch Liệt khuyết Ấn đường
51 Thái bạch Tam âm giao Thận du Dương trì
52 Công tôn Phi dương Bách hội Kỳ môn
53 Tam âm giao Trung quản Thái khê Đại lăng
54 Huyết hải Phế du Ế phong Thận du
55 Dương lăng tuyền Nghinh hương Tâm du Ế phong
56 Quang minh Bàng quang du Thần môn Kiên ngung
57 Hoàn khiêu Dương trì Quang minh Ủy trung
58 Khâu khư Vị du Nhân trung Thiên xu
59 Lãi câu Ấn đường Kỳ môn Bàng quang du
60 Thái xung Thần môn Dương lăng tuyền Đại trường du
61 Phi dương Nội quan Đởm du Xung dương
62 Ủy trung Chi chính Hợp cốc Cự khuyết
63 Kinh cốt Hoàn khiêu Đại trường du Vị du
64 Thái khê Khâu khư Tỳ du Kinh môn
65 Đại chung Chương môn Nội quan Tỳ du

Dược liệu

Thi thử

Mình sẽ chỉ random 1/25 hình, các bạn tự kiểm tra xong rồi thì bấm để chọn ảnh khác nha.

25 hình thật (gặp lúc thi)

Thi 6 cây (6/25 hình bên dưới). Trong 25 hình thì thiếu cây Mạch môn, phần lá Vông (2 hình), lá Dâu (2 hình), tổng cộng chỉ có 23/24 cây thôi. Nói 25 cây thi nhưng thực chất chỉ có 24 cây, vì cây Nhục quế không có tiêu bản
Lúc thi, nhìn mỗi cây (6 cây) phải điền vào bảng có 4 cột, gồm: Tên cây, Bộ phận dùng, Thành phần hóa học, Công dụng
Lá vông
Lá vông
Lá vông
Lá vông
Lá vông
Lá vông
Lá vông
Lá vông
Lá vông
Lá vông
Lá vông
Lá vông
Lá vông
Lá vông
Lá vông
Lá vông
Lá vông
Lá vông
Lá vông
Lá vông
Lá vông
Lá vông
Lá vông
Lá vông
Lá vông

Dưỡng sinh

Học tổng cộng 
Bài Hít thở 4 thì có kê mông luôn luôn có
Chọn tiếp một trong 7 bài còn lại
Nhớ: 
  • Cứ đưa tay lên, hoặc ngước cổ lên là hít vào.
  • Cứ hạ tay xuống, hoặc cúi xuống thì thở ra
  • Nếu cử động (lắc cổ, lắc vai, lắc tay, lắc mình,..) thì giữ hơi

bình luận

Bình luận: 1
Loading...
Tên

Casio Chuyên đề bất đẳng thức Chuyên đề casio cực bá đạo Chuyên đề hàm số Chuyên đề Lượng giác Chuyên đề phương trình hệ phương trình Code Cơ bản Hate plugins Học anh văn cùng thầy Học online Hướng dẫn I hate cốc cốc I hate cốc cốc Big Update I hate cốc cốc for desktop Kỷ niệm Lý 11 My Cloud Pageshot 9 Phần mềm thầy viết Sách hay thầy đọc Tài liệu học tập Thầy viết Thông báo i hate cốc cốc Thơ hay thầy đọc Thơ thầy viết Toán 10 Toán 10 Chuyên đề Toán 10 Đại số Chương 1 Toán 10 Đại số Chương 2 Toán 10 Đại số Chương 3 Toán 10 Đại số Chương 4 Toán 10 Lý thuyết Toán 11 Toán 11 Chuyên đề Toán 11 Lý thuyết Toán 9 Toán Luyện thi THPT Quốc Gia Toán THCS Tuyển sinh 9 lên 10 Ứng dụng học VIP Y YHCT
false
ltr
item
Trần Quốc Hoài (new 2015) - bsquochoai drquochoai: Y học cổ truyền tổng ôn tập
Y học cổ truyền tổng ôn tập
http://i.imgur.com/RMfXjdv.png
Trần Quốc Hoài (new 2015) - bsquochoai drquochoai
http://www.bsquochoai.ga/2015/12/y-hoc-co-truyen-tong-on-tap.html
http://www.bsquochoai.ga/
http://www.bsquochoai.ga/
http://www.bsquochoai.ga/2015/12/y-hoc-co-truyen-tong-on-tap.html
true
7564533285403617843
UTF-8
Không tìm thấy bài đăng nào trong mục này. Tất cả Xem Trả lời Hủy trả lời Xóa Bởi Trang chủ Trang Bài viết Xem tất cả Các bài hay khác Chuyên mục ARCHIVE Tìm kiếm Không tìm thấy bài viết nào với yêu cầu của em Về trang chủ Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Th.01 Th.02 Th.03 Th.04 Tháng 5 Th.06 Th.07 Th.08 Th.09 Th.10 Th.11 Th.12 vừa mới đăng 1 phút trước $$1$$ phút trước 1 giờ trước $$1$$ giờ trước Hôm qua $$1$$ ngày trước $$1$$ tuần trước Hơn 5 tuần trước